Amacımız ve İlkelerimiz

Amacımız;

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma – geliştirmeye bilim ve teknoloji üretimine yakın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

İlkelerimiz;

 

  • Eğlenceli Bilim Merkezi’nde yapılan projeler her yerde bulunabilecek malzemelerle yapıldığı için ulaşılabilirdir.
  • Bilimsel kavramlar oyun oynanarak ya da oyuncak yaptırılarak öğretildiği için eğlencelidir
  • Öğrenciler birbirini izleyen aktiviteleri takip ettiği için süreklidir.
  • Küçük gruplarla çalışıldığı ve her öğrenciye proje yaptırıldığı için etkilidir
  • Üniversitenin ulaşım olanaklarından yararlanıldığı ve maliyeti düşük tutulduğu için sürdürülebilirdir
  • Her proje uzman öğretim üyeleri ile yürütüldüğü için kalitelidir.